Fiscaal en juridisch advies

GeÔntegreerd, praktisch en op topniveau

A&A Tax Lawyers geeft fiscaaljuridisch advies aan ondernemingen, instellingen en particulieren. Onze dienstverlening richt zich op fiscaaljuridisch complexe materie op het gebied van de Nederlandse belastingen en het internationale belastingrecht. Wij treden op als gemachtigde in fiscale procedures voor de belastingrechter tot in hoogste instantie.
 
Wij passen onze ruime kennis en ervaring praktijkgericht toe. Proactiviteit, slagvaardigheid en betrokkenheid zijn daarbij vanzelfsprekend. We geven onze cliënten duidelijk zicht op het geheel en de consequenties van hun fiscale beslissingen op juridisch en administratief gebied.
 
Wij kunnen excelleren in de klankbordfunctie voor ondernemingen, instellingen en particulieren en hun adviseurs.

 

A&A Tax Lawyers is met name gericht op het:

   ·       Uitbrengen van (internationaal) fiscaaljuridisch advies
    ·       Het fungeren als klankbord
    ·       Het regisseren/coördineren bij wijzigingen in de ondernemingsstructuur
    ·       Het geven van een second opinion;
    ·       Het voeren van fiscale procedures tegen de fiscus en ontvanger;
    ·       Forensische onderzoeken en rapportages

mr. J.J.C.M. van der Laak (Jos)

Opleiding

Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht,
Universiteit van Tilburg

Ervaring

Belastingadviseur van grote accountants- en belastingadvieskantoren
Directeur van een internationale adviesgroep
Managing director van trustkantoor

Ervaring in nationale en internationale samenwerkingsvormen, stichtingen en foundations, jaarrekeningenrecht en fiscale procedures.
 View Jos van der Laak's profile on LinkedIn


mr. W.J.H.A. de Groot (Ewald)

Opleiding

Fiscaal recht,
Universiteit van Tilburg
Europees- en internationaal belastingrecht,
European Tax College in Leuven

Ervaring

Internationale (her)structurering, met name met betrekking tot vennootschapsbelasting en optimalisatie van financieringen.
 View Ewald de Groot's profile on LinkedIn